Velkommen til oss

Alle har noe å gi og alle trenger en hånd. Vi brenner for at mennesker skal møtes og berike hverandre. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skaper ny mening i livet.

Aktiviteter

Her finn du litt informasjon om det vi drive med på sentralen. Klikk for mer info.

Natteramn i Stord Kommune, natteramnsordninga er eit samarbeid mellom Frivilligsentralen, Frivillige, Politi, utekontakt, SLT, ambulanse.

Les mer

I år vert det digitale bøsser, pga Korona. Meld deg på : BLIMED.NO. Innsamlingsaksjonen er søndag 18. oktober 2020. Bøssene opne 5. okt. Hvert år havner 8 millioner tonn med plast i havet. Det er ufattelige mengder med søppel. Hele 80 prosent av plasten kommer fra land, og det aller meste synker til havets bunn. Derfra er det ikke lett å fjerne den igjen. Det er viktig å rydde plast som allerede har havnet i havet eller på strender. Men aller først må vi stanse ny søppel fra å havne der. Og da må vi angripe problemet der det starter. Det er formålet med Norges største innsamling, TV-aksjonen, i 2020. Bli med! Vil du bli bøssebærer ? kan du og ringe Stord frivilligsentral 47390849, eller frivillig@stord.kommune.no

Les mer

Kan du setje av to til fire timar kvar månad til å være saman med ein person med demens? Då kan du verte aktivitetsvenn! Nasjonalforeningen Stord/Fitjar demensforening,

Les mer

Bli med på datatreff kvar fredag frå kl 11-13. Du vel sjølv om du berre vil vera f.eks ein time. Her får du kaffi, og hjelp med data, mobil eller netthjelp. Sjølvsagt heilt gratis! Velkommen :) Stad : Kulturhuset, møterom 2. etg, kulturavd.

Les mer

Her kan du komme å låne alt av fritids-, aktivitets-, og friluftslivsutstyr, heilt gratis. Det er akkurat som i eit bibliotek. 

Les mer

Har du ledig tid på dagen og har lyst til å ha det kjekt og vera aktiv saman med andre?  Møt opp i Rackethallen på måndagar klokka 11.00!

Les mer

Internasjonal Kulturklubb Stord (IKK) er eit forum for alle som er interessert i å komme i kontakt med menneskjer frå ulike kulturar, og oppleve ting sammen. I 2015 fikk IKK Kulturprisen i Sunnhordland.

Les mer

Er du eller kjenner du ei eldsjel av ein lærar som har 2 timar å gje kvar sjette-åttande veke? Vi held til på biblioteket på Stord ungdomsskule. Leksehjelpa fylgjer skuleåret, me sluttar av når eksamenstida er over og startar opp att etter skulestart. Me treng 8 engasjerte lærarar/pensjonerte lærarar/lærarstudentar som jobbar som frivillig. Har du lyst til å vera med? Registrer deg som frivillige eller ring Frivilligsentralen 47390849.

Les mer

Stord Røde Kors Barnehjelp arrangerer diskotek 2 ganger i året.

Les mer

Frivilligsentralen i Stord vert kontakta av mange forskjellige lag og organisasjonar, samt enkeltmenneskjer som treng hjelp frå frivillige. Her under finn de ei liste over små oppdrag, som er meldt inn fra enkeltpersonar og som me har ledig til ei kvar tid. Er det noko her du kunne tenkje deg å gjere? Her under finn de ei liste over små oppdrag som me har ledig til ei kvar tid. Er det noko her du kunne tenkje deg å gjere? Registrer deg som frivillig og skriv i kommentarfeltet kva oppdrag du kan tenkje deg å ta på deg. Registreringskjema finn du her: http://stord.frivilligsentral.no/registrer-deg-som-frivillig/ Registrer deg som frivillig og skriv i kommentarfeltet kva oppdrag du kan tenkje deg å ta på deg. Registreringskjema finn du her: http://stord.frivilligsentral.no/registrer-deg-som-frivillig/

Les mer

Ferieleir for vaksne menneske med utviklingshemming . I juli.

Les mer

Du vil vere med å starte opp og skape ein hyggeleg og relevant møteplass for vaksne som er ramma av kreft; både kreftramma, pårørande og etterlatne. Den frivillige gruppa skal planlegge og gjennomføre Temakafe ein gang i månaden på kveldstid. Samarbeid mellom Kreftforeninga og Frivilligsentralen i Stord

Les mer

Hva skjer

Dato Kl. Tittel Sted
Ons 20.01 14:00 BUA utlånsentral BUA
Ons 20.01 17:00 Sjakk - utgår grunnet C-19 Frivilligsentralen sine lokaler
Tor 21.01 14:00 Bua - Stengt grunna C-19
Man 25.01 12:00 Bua utlånsentral
Man 25.01 14:00 Leksehjelp - Utgår grunna for lite leksehjelparar Stord ungdomsskule, bibliotek

Bli frivillig

Vi trenger deg som frivillig og alle kan bidra med noe. Si fra her hvis du vil være frivillig, så tar vi kontakt og finner sammen med deg noe du har lyst til å være med på.

Om oss

Ta kontakt eller kom innom for en prat om hva vi kan gjøre for deg og hva du kan gjøre for andre.

2021 © Frivilligsentralen i Stord