Frivillige - lindrande omsorg

ME TRENG AKKURAT DEG :)

Me søkjer etter frivillige som kan tenka seg å bidra i ei tid der  livet har tatt ei vending mot sjukdom eller ein siste livsfase.  Den sjuke og pårørande kan ha glede av at andre trør til.
 Eksempel på oppgåver :
 gå ein tur, kjøre tur, spela sjakk, lesa saman, prate, gå på kafè, vera natteven eller ta turen til biblioteket i lag, tur til apotek.
 Du bestemmer sjølv kor mykje du vil hjelpa.  Mange av oppgåvene kan vera å avlasta familie, og gjera det mogleg for den sjuke  å bu heime med god og lindrande behandling og kjekke folk rundt seg i ei siste livsfase.

Dette er ei anledning til å gjera det du kanskje etterpå angra på at du ikkje gjorde!?
 

 Alle frivillige som blir med får vera med på ei samling leia av helsepersonell og som gjer deg
 trygg og rusta til oppgåver du tek på deg, du må signera på teieplikt. Du  kan venda seg til Stord Frivilligsentral Mobil 90018404 (08-15).
 Kven kan dette passa for ?
 Alle  !    Vi oppmodar òg studentar om å delta

Flere aktiviteter

"Handyman /-women"

Frivilligsentralen i Stord vert kontakta av mange forskjellige lag og organisasjonar, samt enkeltmenneskjer som treng hjelp frå frivillige. Her under finn de ei liste over små oppdrag, som er meldt inn fra enkeltpersonar og som me har ledig til ei kvar tid. Er det noko her du kunne tenkje deg å gjere? Her under finn de ei liste over små oppdrag som me har ledig til ei kvar tid. Er det noko her du kunne tenkje deg å gjere? Registrer deg som frivillig og skriv i kommentarfeltet kva oppdrag du kan tenkje deg å ta på deg. Registreringskjema finn du her: http://stord.frivilligsentral.no/registrer-deg-som-frivillig/ Registrer deg som frivillig og skriv i kommentarfeltet kva oppdrag du kan tenkje deg å ta på deg. Registreringskjema finn du her: http://stord.frivilligsentral.no/registrer-deg-som-frivillig/

BUA Stord

Her kan du komme å låne alt av fritids-, aktivitets-, og friluftslivsutstyr, heilt gratis. Det er akkurat som i eit bibliotek. 

Diskotek for mennesker med psykisk utviklingshemming

Stord Røde Kors Barnehjelp arrangerer diskotek 2 ganger i året.

Frivillig til temakafe for kreftramma, pårørande og etterlatne

Du vil vere med å starte opp og skape ein hyggeleg og relevant møteplass for vaksne som er ramma av kreft; både kreftramma, pårørande og etterlatne. Den frivillige gruppa skal planlegge og gjennomføre Temakafe ein gang i månaden på kveldstid. Samarbeid mellom Kreftforeninga og Frivilligsentralen i Stord

Frivillige til Knutsaåsen/ sjukeheimen

Aktivitetsprosjekt for å auka aktivtet og sosial kontakt

2021 © Stord Frivilligsentral