Fyrøya - Leirvik fyr

Me treng fleire frivillige

Hovudoppgåva til Venelaget for Leirvik fyr er å pussa opp fyrstasjonen i tett samarbeid med kommunen. Så blir det spennande å sjå framover kva slags drift og aktivitetar som vil koma på fyret!

Har du lyst å bli medlem i Venelaget for Leirvik fyr, ta kontakt med kasserar Svein Folgerø, tlf. 95197513 eller på epost: svein.folgero@kvaerner.com, og skriv ned namn, adr., tlf. og epostadresse. Kontigent: kr. 200,- pr. år. Kontigent for familiar: kr. 300,-.

Kontonr. for innbetaling av kontigent og gåver til venelaget: 3520.64.97171. Hugs å skriva kva betalinga gjeld, og kven som betaler. Me har Vipps nr. 111052.

Du kan også støtta Vennelaget for Leirvik fyr gjennom Grasrotandelen. Vårt org.nr. er 997773799.

Leirvik fyr ligg på Fyrøya ved innseglinga til Leirvik på Stord, og vart avfolka i 1975. Stord kommune er i dag eigar, og politikarane har sagt at dei ønskjer at fyret skal vera tilgjengeleg for alle.

I april 2017 fekk Venelaget for Leirvik fyr nytt styre: Astrid Larsen, leiar, Leif Jakob Sydnes, nestleiar. Kasserar: Svein Folgerø, sekretær: Randi Helland. Jan Kristofer Oma. Varamenn: Per Gjermund Eldøen, Bjørn Angell Bergh og Liv Unni Oma.

Venelaget vart stifta hausten 2011. Velkommen som medlem :)

Administratorar av denne sida: Astrid Larsen, Jan Kristofer Oma, Randi Helland og Liv Unni Oma.

Du finn oss på Facebook Leirvik Fyr

Flere aktiviteter

"Handyman /-women"

Frivilligsentralen i Stord vert kontakta av mange forskjellige lag og organisasjonar, samt enkeltmenneskjer som treng hjelp frå frivillige. Her under finn de ei liste over små oppdrag, som er meldt inn fra enkeltpersonar og som me har ledig til ei kvar tid. Er det noko her du kunne tenkje deg å gjere? Her under finn de ei liste over små oppdrag som me har ledig til ei kvar tid. Er det noko her du kunne tenkje deg å gjere? Registrer deg som frivillig og skriv i kommentarfeltet kva oppdrag du kan tenkje deg å ta på deg. Registreringskjema finn du her: http://stord.frivilligsentral.no/registrer-deg-som-frivillig/ Registrer deg som frivillig og skriv i kommentarfeltet kva oppdrag du kan tenkje deg å ta på deg. Registreringskjema finn du her: http://stord.frivilligsentral.no/registrer-deg-som-frivillig/

2024 © Stord Frivilligsentral