Frivillig til temakafe for kreftramma, pårørande og etterlatne

Du vil vere med å starte opp og skape ein hyggeleg og relevant møteplass for vaksne som er ramma av kreft; både kreftramma, pårørande og etterlatne. Den frivillige gruppa skal planlegge og gjennomføre Temakafe ein gang i månaden på kveldstid. Samarbeid mellom Kreftforeninga og Frivilligsentralen i Stord

Aldersgruppe: Fra 18 år

temakafe

Me trenger frivillige til å:

  • Ta i mot folk på ein god måte
  • Legge til rette for enkel, sunn servering
  • Legg til rette for gode samtalar
  • Vere med å planlegge program og innhald
  • Kontakt med foredragshaldarar og markedsføring
  • Evaluere og vidareutvikle tilbodet

Kva tid?

Kveldstid en gang i månaden

Kvar?

Leirvik, Hordaland

Korleis organiseres oppgåvene?

Det skal bygges ei gruppe på rundt 6-8 frivillige som skal drive tilbodet saman. Oppstart til hausten. Ein i gruppa skal fungere som leiar for tilbodet lokalt.
Den frivillige gruppa skal sørge for bevertning på kvar Temakafe, innhald i programmet og sørge for gode møter med gjestene.

Kven ser me etter?

Som frivillig på temakafé må du like å møte nye mennesker, og kunne være en trygg voksen person som møter mennesker i ulike situasjoner.
Vi trenger deg som er med på å ta ansvar for å planlegge og gjennomføre temakafe, og samarbeide godt med den frivillige gruppen.

Meld deg som frivillig HER : frivillig@stord.kommune - merk registreringa med : Temakafe kreftforeninga

Krav:

  • Må gjennom opplæring
  • Over 18 år

Meir om oppdraget:

Ta kontakt med oss for spørsmål.
Me kan møtas til samtale i starten av juni for å bli bedre kjent.
Du vil få god opplæring og oppfølging fra Kreftforeningen.

Leiar for Temakafe : Maren Hvidsten Lien 

Leiar for Treffpunkt : Lene  H Tofte, tlf 48503469 , og Annette Helland

Sjå Facebook : https://www.facebook.com/groups/1075448212665309/ 

2024 © Stord Frivilligsentral