"Handyman /-women"

Frivilligsentralen i Stord vert kontakta av mange forskjellige lag og organisasjonar, samt enkeltmenneskjer som treng hjelp frå frivillige. Her under finn de ei liste over små oppdrag, som er meldt inn fra enkeltpersonar og som me har ledig til ei kvar tid. Er det noko her du kunne tenkje deg å gjere? Her under finn de ei liste over små oppdrag som me har ledig til ei kvar tid. Er det noko her du kunne tenkje deg å gjere? Registrer deg som frivillig og skriv i kommentarfeltet kva oppdrag du kan tenkje deg å ta på deg. Registreringskjema finn du her: http://stord.frivilligsentral.no/registrer-deg-som-frivillig/ Registrer deg som frivillig og skriv i kommentarfeltet kva oppdrag du kan tenkje deg å ta på deg. Registreringskjema finn du her: http://stord.frivilligsentral.no/registrer-deg-som-frivillig/

Aldersgruppe: For alle

Frivilligsentralen i Stord vert kontakta av mange forskjellige lag og organisasjonar, samt enkeltmenneskjer som treng hjelp frå frivillige.
Dette er flotte oppdrag for deg som gjerne ikkje ynskjer å bitte deg opp for frivillige aktivitetar gjennom heile året, eller deg som er heime i feriar og ynskjer gjere ein forskjell.
Det passar også strålande for deg som ynskjer å sjå kva frivilligehet kan vera, her har du moglegheit til å velje eit oppdrag som passar di tid, og dine interesser.

Fikse kran som er lekk, eller en skapdør som faller ned - til slike oppgåver treng ein nevenyttig person. Vi tar ikkje på oss arbeid som ein elektikar eller rørleggjar skal gjere, men ellers er det opp til kva man har lyst og kompetanse til. me skiftar mykje lysrøyr og betteri.

Under finn de ei liste over små oppdrag som me har ledig til ei kvar tid.

Finn du noko her du kunne tenkje deg å gjere?
Registrer deg som frivillig@stord.kommune.no og skriv i kommentarfeltet kva oppdrag du kan tenkje deg å ta på deg.

Mobil 90018404

2024 © Stord Frivilligsentral