Kalender

Her finner du alle kalenderoppføringer
Flere dokumenter

Stord Frivilligsentral

Frivilligsentralar finst over heile landet og er ein møtestad som formidlar kontakt mellom menneske i lokalmiljøet. Nokre treng hjelp og andre ynskjer å hjelpa. Frivilligsentralen er eit kontaktpunkt mellom kommunen og frivillige lag og organisasjonar. Frivilligsentralen sitt mål er å samordna den frivillige innsatsen som privatpersonar og organisasjoner i kommunen utfører, og dermed styrka og fremja det frivillige arbeidet. Frivilligsentralane har vist seg å vera eit godt verkemiddel til å utløysa frivillig innsats i lokalsamfunn og nærmiljø. Løna er gleda over å hjelpa andre. Frivilligsentralen på Stord organiserer mellom anna: TV-aksjonen Sommarleir for utviklingshemma Strøsand til eldre og uføre Måndagsklubb for eldre einslege Natteravnsordninga Hagehjelp til eldre Ynskjer du å bidra som frivillig? Behovet for frivillige varierer gjennom året. Kor mykje du ynskjer å bidra med er opp til deg. Ta kontakt dersom du ynskjer meir informasjon.

Kvar kan du vera frivillig?

Aktivitetar som treng frivillige, registrere deg som frivillig? Ynskjer du å gjer ein forskjell? Den største gleda ein kan ha, det er å gjera andre glad! Bli frivillig hjå stord frivilligsentral.

Bli frivillig

Vi ønsker flere frivillige ved sentralen og her kan du melde din interesse.

Lag og organisasjoner

Taushetserklæring

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert taushetserklæring.

https://www.stord.kommune.no/koronastoette-til-lag-og-organisasjonar.6409844-425576.html

2021 © Stord Frivilligsentral