Bli frivillig

Vi ønsker flere frivillige ved sentralen og her kan du melde din interesse.

På frivilligsentralen driver vi med et bredt spekter av aktiviteter. Aktivitetene avhenger i stor grad av frivilliges tilstedeværelse og hjelp. Tar du kontakt med oss, kan vi i samråd med deg finne ut hvordan du kan bidra ved vår sentral. Det er viktig for oss at du trives med det du gjør som frivillig - uansett interesser.

Fyll ut skjemaet nedenfor, så tar vi kontakt.

Send


Flere dokumenter

Stord Frivilligsentral

Frivilligsentralar finst over heile landet og er ein møtestad som formidlar kontakt mellom menneske i lokalmiljøet. Nokre treng hjelp og andre ynskjer å hjelpa. Frivilligsentralen er eit kontaktpunkt mellom kommunen og frivillige lag og organisasjonar. Frivilligsentralen sitt mål er å samordna den frivillige innsatsen som privatpersonar og organisasjoner i kommunen utfører, og dermed styrka og fremja det frivillige arbeidet. Frivilligsentralane har vist seg å vera eit godt verkemiddel til å utløysa frivillig innsats i lokalsamfunn og nærmiljø. Løna er gleda over å hjelpa andre. Frivilligsentralen på Stord organiserer mellom anna: TV-aksjonen Sommarleir for utviklingshemma Strøsand til eldre og uføre Måndagsklubb for eldre einslege Natteravnsordninga Hagehjelp til eldre Ynskjer du å bidra som frivillig? Behovet for frivillige varierer gjennom året. Kor mykje du ynskjer å bidra med er opp til deg. Ta kontakt dersom du ynskjer meir informasjon.

Kvar kan du vera frivillig?

Aktivitetar som treng frivillige, registrere deg som frivillig? Ynskjer du å gjer ein forskjell? Den største gleda ein kan ha, det er å gjera andre glad! Bli frivillig hjå stord frivilligsentral.

Lag og organisasjoner

Kalender

Her finner du alle kalenderoppføringer

Taushetserklæring

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert taushetserklæring.

https://www.stord.kommune.no/koronastoette-til-lag-og-organisasjonar.6409844-425576.html

2021 © Stord Frivilligsentral