Stord Frivilligsentral

Frivilligsentralar finst over heile landet og er ein møtestad som formidlar kontakt mellom menneske i lokalmiljøet. Nokre treng hjelp og andre ynskjer å hjelpa. Frivilligsentralen er eit kontaktpunkt mellom kommunen og frivillige lag og organisasjonar. Frivilligsentralen sitt mål er å samordna den frivillige innsatsen som privatpersonar og organisasjoner i kommunen utfører, og dermed styrka og fremja det frivillige arbeidet. Frivilligsentralane har vist seg å vera eit godt verkemiddel til å utløysa frivillig innsats i lokalsamfunn og nærmiljø. Løna er gleda over å hjelpa andre. Frivilligsentralen på Stord organiserer mellom anna: TV-aksjonen Sommarleir for utviklingshemma Strøsand til eldre og uføre Måndagsklubb for eldre einslege Natteravnsordninga Hagehjelp til eldre Ynskjer du å bidra som frivillig? Behovet for frivillige varierer gjennom året. Kor mykje du ynskjer å bidra med er opp til deg. Ta kontakt dersom du ynskjer meir informasjon.

Velkommen til Frivilligsentralen på Stord 

Frivilligsentralar finst over heile landet og er ein møtestad som formidlar kontakt mellom menneske i lokalmiljøet. Nokre treng hjelp og andre ynskjer å hjelpa.
Frivilligsentralen er eit kontaktpunkt mellom kommunen og frivillige lag og organisasjonar.

Frivilligsentralen sitt mål er å samordna den frivillige innsatsen som privatpersonar og organisasjoner i kommunen utfører,
og dermed styrka og fremja det frivillige arbeidet.
Frivilligsentralane har vist seg å vera eit godt verkemiddel til å utløysa frivillig innsats i lokalsamfunn og nærmiljø.

Løna er gleda over å hjelpa andre.

Frivilligsentralen i Stord organiserer mellom anna:

 • TV-aksjonen
 • Sommarleir for utviklingshemma
 • Hallaktivitet
 • Kaffi og Prat 
 • Handarbeidssamling

 • Onsdags- og torsdagstreff for eldre einslege (10:30 -13:30/11:00-14:00)
 • Natteramnsordninga
 • Utstyrsbiblioteket BUA
 • Nett- og datahhjelp for eldre/seniorar

Frivilligsentralen samarbeidar med mange ulike lag og organisasjonar, mellom andre:

 • Stord Kommune
 • Norsk Folkehjelp Sunnhordland
 • Norsk Forbund for utviklingshemma
 • Kirkens Bymisjon
 • Røde Kors
 • Kreftforeninga
 • Demensforeninga
 • CISV
 • International Kulturklubb (IKK)
 • Tryg

Ynskjer du å bidra som frivillig? Registrer deg som frivillig : frivillig@stord.kommune.no

Behovet for frivillige varierer gjennom året.
Kor mykje du ynskjer å bidra med er opp til deg.

 

2024 © Stord Frivilligsentral