BUA Stord

Her kan du komme å låne alt av fritids-, aktivitets-, og friluftslivsutstyr, heilt gratis. Det er akkurat som i eit bibliotek. 

I BUA tilbyr me born, unge, familiar, skuleklassar, lag og organisasjonar moglegheita til å låne utstyr til mange ulike fritidsaktivitetar og idrettar.  Kva utstyr me har på lager varierar i frå sesong til sesong. 

I samarbeid med ulike prosjekt, samt lag og organisasjonar, arrangerar BUA ulike aktivitetsdagar, samt kurs innan aktivitetar og friluftsliv.

For å sjå kva som skjer i BUA og om det er endringar i opningstidene følg oss på facebook: www.facebook.com/buastord 

Du kan reservera utstyr inntil 1 veke
Du kan tidlegast reservera 14 dagar før du skal henta utstyret.
Du kan seinast reservera 2 dagar før du skal henta utstyret.


MIDLERTIDIG OPNINGSTIDER HJÅ BUA STORD
MÅNDAG : 12 - 15

TYSDAG  kl 14:00 - 17:00

ONSDAG: 14:00 - 17:00
TORSDAG: stengt

Kontakt oss på tlf.: 91795664

Les meir om kva utstyr du kan låne hjå oss her: 

https://www.bua.io/bua-stord/

PS: BUA STORD treng frivillige - meld deg som frivillig ;  frivillig@stord.kommune.no

https://www.facebook.com/buastord/ 

Neste BUA Stord

Dato Kl. Tittel Sted
Man 02.10 12:00 Bua utlånsentral
Ons 04.10 14:00 BUA utlånsentral BUA
Man 09.10 12:00 Bua utlånsentral
Ons 11.10 14:00 BUA utlånsentral BUA
Man 16.10 12:00 Bua utlånsentral
Flere aktiviteter

"Handyman /-women"

Frivilligsentralen i Stord vert kontakta av mange forskjellige lag og organisasjonar, samt enkeltmenneskjer som treng hjelp frå frivillige. Her under finn de ei liste over små oppdrag, som er meldt inn fra enkeltpersonar og som me har ledig til ei kvar tid. Er det noko her du kunne tenkje deg å gjere? Her under finn de ei liste over små oppdrag som me har ledig til ei kvar tid. Er det noko her du kunne tenkje deg å gjere? Registrer deg som frivillig og skriv i kommentarfeltet kva oppdrag du kan tenkje deg å ta på deg. Registreringskjema finn du her: http://stord.frivilligsentral.no/registrer-deg-som-frivillig/ Registrer deg som frivillig og skriv i kommentarfeltet kva oppdrag du kan tenkje deg å ta på deg. Registreringskjema finn du her: http://stord.frivilligsentral.no/registrer-deg-som-frivillig/

Diskotek for mennesker med psykisk utviklingshemming

Stord Røde Kors Barnehjelp arrangerer diskotek 2 ganger i året.

Frivillig til temakafe for kreftramma, pårørande og etterlatne

Du vil vere med å starte opp og skape ein hyggeleg og relevant møteplass for vaksne som er ramma av kreft; både kreftramma, pårørande og etterlatne. Den frivillige gruppa skal planlegge og gjennomføre Temakafe ein gang i månaden på kveldstid. Samarbeid mellom Kreftforeninga og Frivilligsentralen i Stord

Frivillige - lindrande omsorg

ME TRENG AKKURAT DEG :)

Frivillige til Knutsaåsen/ sjukeheimen

Aktivitetsprosjekt for å auka aktivtet og sosial kontakt

2023 © Stord Frivilligsentral