TV-aksjonen WWF Verdens naturfond

Innsamlingsaksjonen er søndag 18. oktober 2020 Hvert år havner 8 millioner tonn med plast i havet. Det er ufattelige mengder med søppel. Hele 80 prosent av plasten kommer fra land, og det aller meste synker til havets bunn. Derfra er det ikke lett å fjerne den igjen. Det er viktig å rydde plast som allerede har havnet i havet eller på strender. Men aller først må vi stanse ny søppel fra å havne der. Og da må vi angripe problemet der det starter. Det er formålet med Norges største innsamling, TV-aksjonen, i 2020. Bli med! Vil du bli bøssebærer ? Ring 47390849 eller frivillig@stord.kommune.no


Flere aktiviteter

"Handyman /-women"

Frivilligsentralen i Stord vert kontakta av mange forskjellige lag og organisasjonar, samt enkeltmenneskjer som treng hjelp frå frivillige. Her under finn de ei liste over små oppdrag, som er meldt inn fra enkeltpersonar og som me har ledig til ei kvar tid. Er det noko her du kunne tenkje deg å gjere? Her under finn de ei liste over små oppdrag som me har ledig til ei kvar tid. Er det noko her du kunne tenkje deg å gjere? Registrer deg som frivillig og skriv i kommentarfeltet kva oppdrag du kan tenkje deg å ta på deg. Registreringskjema finn du her: http://stord.frivilligsentral.no/registrer-deg-som-frivillig/ Registrer deg som frivillig og skriv i kommentarfeltet kva oppdrag du kan tenkje deg å ta på deg. Registreringskjema finn du her: http://stord.frivilligsentral.no/registrer-deg-som-frivillig/

Aktivitetsvenn

Kan du setje av to til fire timar kvar månad til å være saman med ein person med demens? Då kan du verte aktivitetsvenn! Nasjonalforeningen Stord/Fitjar demensforening,

BUA Stord

Her kan du komme å låne alt av fritids-, aktivitets-, og friluftslivsutstyr, heilt gratis. Det er akkurat som i eit bibliotek. 

Diskotek for mennesker med psykisk utviklingshemming

Stord Røde Kors Barnehjelp arrangerer diskotek 2 ganger i året.

Frivillig til temakafe for kreftramma, pårørande og etterlatne

Du vil vere med å starte opp og skape ein hyggeleg og relevant møteplass for vaksne som er ramma av kreft; både kreftramma, pårørande og etterlatne. Den frivillige gruppa skal planlegge og gjennomføre Temakafe ein gang i månaden på kveldstid. Samarbeid mellom Kreftforeninga og Frivilligsentralen i Stord

2020 © Frivilligsentralen i Stord