Nett- og datahjelp, senior

Bli med på datatreff kvar torsdag frå kl 11-13. Du vel sjølv om du berre vil vera f.eks ein time. Her får du kaffi, og hjelp med data, mobil eller netthjelp. Sjølvsagt heilt gratis! Velkommen :) Stad : Leirvikstova 2.

For kven?

Alle som ynskje lære meir om bruk av data/PC, nettbrett og smarttelefon.
Det vert lagt opp til ulike temadagar der ulike aktørar og personar vert invitert inn til å hjelpe,
samt vert det opne dagar for personleg datahjelp der du kan få hjelp til akkurat det du lurar på.

Datatreffet er blitt ein fin sosial møtestad for deltakarane, me tilbyr kaffi og noko å bite i. Me handlar også inn noko ekstra godt til sesongavsluttingane. 

Nokre tema og problemstillingar kan vere:

  • Korleis koplar eg meg opp på trådlaustnett?
  • Korleis nettbanken fungerar?
  • Korleis fungerar sosiale medier som Facebook, snapchat etc.?
  • Korleis nyttar eg Word og Excel?
  • Korleis lastar eg opp bilete frå telefon og kamera?
  • Kva er Digipost, og korleis får eg dette?

Frivillig datahjelp : Thoralf Torbjørnsen og Charlotte Nesse

 Ynskjer du meir informasjon ta kontakt med Frivilligsentralen i Stord på tlf.: 90018404

Kunne du tenkje deg å vere frivillig datahjelp?
Ring 90018404

Flere aktiviteter

"Handyman /-women"

Frivilligsentralen i Stord vert kontakta av mange forskjellige lag og organisasjonar, samt enkeltmenneskjer som treng hjelp frå frivillige. Her under finn de ei liste over små oppdrag, som er meldt inn fra enkeltpersonar og som me har ledig til ei kvar tid. Er det noko her du kunne tenkje deg å gjere? Her under finn de ei liste over små oppdrag som me har ledig til ei kvar tid. Er det noko her du kunne tenkje deg å gjere? Registrer deg som frivillig og skriv i kommentarfeltet kva oppdrag du kan tenkje deg å ta på deg. Registreringskjema finn du her: http://stord.frivilligsentral.no/registrer-deg-som-frivillig/ Registrer deg som frivillig og skriv i kommentarfeltet kva oppdrag du kan tenkje deg å ta på deg. Registreringskjema finn du her: http://stord.frivilligsentral.no/registrer-deg-som-frivillig/

BUA Stord

Her kan du komme å låne alt av fritids-, aktivitets-, og friluftslivsutstyr, heilt gratis. Det er akkurat som i eit bibliotek. 

Diskotek for mennesker med psykisk utviklingshemming

Stord Røde Kors Barnehjelp arrangerer diskotek 2 ganger i året.

Frivillig til temakafe for kreftramma, pårørande og etterlatne

Du vil vere med å starte opp og skape ein hyggeleg og relevant møteplass for vaksne som er ramma av kreft; både kreftramma, pårørande og etterlatne. Den frivillige gruppa skal planlegge og gjennomføre Temakafe ein gang i månaden på kveldstid. Samarbeid mellom Kreftforeninga og Frivilligsentralen i Stord

Frivillige - lindrande omsorg

ME TRENG AKKURAT DEG :)

2023 © Stord Frivilligsentral