Natteramn

Natteramn i Stord Kommune, natteramnsordninga er eit samarbeid mellom Frivilligsentralen, Frivillige, Politi, utekontakt, SLT, ambulanse.

Generelt om natteramnsordninga:

Det var fire lag som starta natteramnane på Leirvik, på slutten av 90-talet 

  • Redd Barna
  • Frelsesarmeen
  • Røde Kors
  • Norsk Folkehjelp

Den viktigaste oppgåva natteramnane har er vera observatør og syna at vaksne bryr seg, og er tilstades.

Natteravning handler om å være til stede for barn og unge når de ferdes ute på kvelds- og nattetid, ta ansvar og vise medmenneskelig omsorg når de unge trenger det.

Det handler også om at vi sammen kan være med på å skape trygghet, trivsel og tilhørighet i vårt lokalsamfunn slik at barn og unge får en tryggere oppvekst.

Som natteravn får du anledning til å diskutere med og lære av andre foreldre. Du får et innblikk i dine barns verden utenfor heimens trygge veggar og kunnskap om kva de unge er opptatt av. Det er ein av grunnene til at natteravnene i dag regnes som Norges største og kanskje viktigste voksenopplæringsprosjekt.

Natteravnenes tilstedeværelse bidrar også til å redusere vold, hærverk og kriminelle handlinger, og de fleste natteravngrupper samarbeider godt med det lokale politiet. Natteravnene regnes i dag også som et av Norges største og viktigste voldsforebyggende prosjekt. 

Ny natteramnsordning:

På Stord har ikkje ordninga blitt endra sidan 90-tallet, og me ser at det er behov for å gjer det. Ungdommen sine vanar og mønster endrar seg, og då må natteramnsordninga gjere det same. Difor ynskjer me å oppgradere natteramnsordninga og ynskjer samstundes å gje dykk foreldre noko attende for at de stiller opp for ungdommen.

Me ynskjer ei meir fleksibel natteramnsordning, der me ikkje går natteramn kvar laurdag, men går dei laurdagane me veit det er ungdom ute. Me ynskjer også å skape eit nettverk for foreldre som går natteravn, slik at me kan byte vakter individuelt, samt ha ein arena for å innkalle til nattevandring på kort varsel, viss me t. eks får tips får politiet om større ungdomsarrangement som kan ha nytte av at me er tilstades.

Ynskjer du å bli natteramn? Registrer deg som frivillig og skriv at du vil vera natteramn : frivillig@stord.kommune.no .Mob. 47390849 Me set jamnleg opp kurs i natteramnsordninga for foreldre/vaksne som vil vera natteramn. Me har også ei facebookside som skal nyttast til informasjonsdeling og fordeling av datoar for ramning. 

 

Flere aktiviteter

"Handyman /-women"

Frivilligsentralen i Stord vert kontakta av mange forskjellige lag og organisasjonar, samt enkeltmenneskjer som treng hjelp frå frivillige. Her under finn de ei liste over små oppdrag, som er meldt inn fra enkeltpersonar og som me har ledig til ei kvar tid. Er det noko her du kunne tenkje deg å gjere? Her under finn de ei liste over små oppdrag som me har ledig til ei kvar tid. Er det noko her du kunne tenkje deg å gjere? Registrer deg som frivillig og skriv i kommentarfeltet kva oppdrag du kan tenkje deg å ta på deg. Registreringskjema finn du her: http://stord.frivilligsentral.no/registrer-deg-som-frivillig/ Registrer deg som frivillig og skriv i kommentarfeltet kva oppdrag du kan tenkje deg å ta på deg. Registreringskjema finn du her: http://stord.frivilligsentral.no/registrer-deg-som-frivillig/

2024 © Stord Frivilligsentral