Hallaktivitet

Har du ledig tid på dagen og har lyst til å ha det kjekt og vera aktiv saman med andre?  Møt opp i Rackethallen på måndagar klokka 11.00!

Du kan sjølv vera med å bestemma aktivitetane, tanken er alt i frå fotball, volleyball, innebandy, basket til frisbeegolf og badminton. Ein kan òg ha aktivitetar andre stadar enn hallen, dersom ein ynskjer det.

Aktiviteten er gratis og open for alle som er heime på dagtid, enten du er arbeidsledig, arbeid i rotasjon, deltid eller av andre grunnar har ledig tid på føremiddagen.


Ynskjer du mer informasjon kan du ta kontakt via våre facebook-sider: frivillig@stord.kommune.no  

Ta kontakt, 47390849. Frivilligsentralen

Flere aktiviteter

"Handyman /-women"

Frivilligsentralen i Stord vert kontakta av mange forskjellige lag og organisasjonar, samt enkeltmenneskjer som treng hjelp frå frivillige. Her under finn de ei liste over små oppdrag, som er meldt inn fra enkeltpersonar og som me har ledig til ei kvar tid. Er det noko her du kunne tenkje deg å gjere? Her under finn de ei liste over små oppdrag som me har ledig til ei kvar tid. Er det noko her du kunne tenkje deg å gjere? Registrer deg som frivillig og skriv i kommentarfeltet kva oppdrag du kan tenkje deg å ta på deg. Registreringskjema finn du her: http://stord.frivilligsentral.no/registrer-deg-som-frivillig/ Registrer deg som frivillig og skriv i kommentarfeltet kva oppdrag du kan tenkje deg å ta på deg. Registreringskjema finn du her: http://stord.frivilligsentral.no/registrer-deg-som-frivillig/

Aktivitetsvenn

Kan du setje av to til fire timar kvar månad til å være saman med ein person med demens? Då kan du verte aktivitetsvenn! Nasjonalforeningen Stord/Fitjar demensforening,

BUA Stord

Her kan du komme å låne alt av fritids-, aktivitets-, og friluftslivsutstyr, heilt gratis. Det er akkurat som i eit bibliotek. 

Diskotek for mennesker med psykisk utviklingshemming

Stord Røde Kors Barnehjelp arrangerer diskotek 2 ganger i året.

Frivillig til temakafe for kreftramma, pårørande og etterlatne

Du vil vere med å starte opp og skape ein hyggeleg og relevant møteplass for vaksne som er ramma av kreft; både kreftramma, pårørande og etterlatne. Den frivillige gruppa skal planlegge og gjennomføre Temakafe ein gang i månaden på kveldstid. Samarbeid mellom Kreftforeninga og Frivilligsentralen i Stord

2020 © Frivilligsentralen i Stord