Aktivitetsvenn

Kan du setje av to til fire timar kvar månad til å være saman med ein person med demens? Då kan du verte aktivitetsvenn! Nasjonalforeningen Stord/Fitjar demensforening,

Stord Frivilligsentral og Stord kommune inviterer til kurs for aktivitetsvenner.

Dato: Demensforeningen kjem tilbake med dato seinare i haust-19
Tid: kl
Stad: Kantina på Backertunet, 3.etg inng.Nav
Påmeldingsfrist: 

Kurs for Aktivitetsvenner

Kurset går over  seks timar, og vert arrangert to kveldar i april.

 På  kurset lærer du meir om:

-     Aktivitetsvenn og frivilligheit
-     Nasjonalforeningen for folkehelsen
-     Rolla som frivillig
-     Demenssjukdomar
-     Kommunikasjon med personer med demens

 
Ta kontakt for spørsmål og påmelding til kurset:

Stord og Fitjar demensforening:
Navn – tlf.:  Liv Astrid Fylkesnes , 93 42 97 39
E-post:  lafylkes@hotmail.com
Kontaktperson i Nasjonalforeningen Stord og Fitjar demensforeining.

Frivilligsentralen i Stord
Navn – tlf.: Anne-Line Innvær, 47390849
e-post: Frivillig@stord.kommune.no
Dagleg leiar Frivilligsentralen i Stord

Aktivitetsvenn er eit tilbod i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen.
Nasjonalforeningen for folkehelsen er ein frivillig organisasjon som jobbar med demens og hjarte- og karsjukdom gjennom førebygging, lokalt arbeid,
politisk påverkingsarbeid og støtte til forsking.
 Nasjonalforeningen er interesseorganisasjon for personar med demens og deira pårørande.
Vårt arbeid vert finansiert med innsamla midlar og gåver.
 For meir informasjon om Nasjonalforeningen for folkehelsen, sjå: www.nasjonalforeningen.no

Flere aktiviteter

"Handyman /-women"

Frivilligsentralen i Stord vert kontakta av mange forskjellige lag og organisasjonar, samt enkeltmenneskjer som treng hjelp frå frivillige. Her under finn de ei liste over små oppdrag, som er meldt inn fra enkeltpersonar og som me har ledig til ei kvar tid. Er det noko her du kunne tenkje deg å gjere? Her under finn de ei liste over små oppdrag som me har ledig til ei kvar tid. Er det noko her du kunne tenkje deg å gjere? Registrer deg som frivillig og skriv i kommentarfeltet kva oppdrag du kan tenkje deg å ta på deg. Registreringskjema finn du her: http://stord.frivilligsentral.no/registrer-deg-som-frivillig/ Registrer deg som frivillig og skriv i kommentarfeltet kva oppdrag du kan tenkje deg å ta på deg. Registreringskjema finn du her: http://stord.frivilligsentral.no/registrer-deg-som-frivillig/

BUA Stord

Her kan du komme å låne alt av fritids-, aktivitets-, og friluftslivsutstyr, heilt gratis. Det er akkurat som i eit bibliotek. 

Diskotek for mennesker med psykisk utviklingshemming

Stord Røde Kors Barnehjelp arrangerer diskotek 2 ganger i året.

Frivillig til temakafe for kreftramma, pårørande og etterlatne

Du vil vere med å starte opp og skape ein hyggeleg og relevant møteplass for vaksne som er ramma av kreft; både kreftramma, pårørande og etterlatne. Den frivillige gruppa skal planlegge og gjennomføre Temakafe ein gang i månaden på kveldstid. Samarbeid mellom Kreftforeninga og Frivilligsentralen i Stord

Fyrøya - Leirvik fyr

Me treng fleire frivillige

2020 © Frivilligsentralen i Stord