Frivillige til Knutsaåsen/ sjukeheimen

Aktivitetsprosjekt for å auka aktivtet og sosial kontakt

Aldersgruppe: For alle

Knutsaåsen og Sjukeheimen har for tida eit prosjekt gåande for å finna nya løysingar for aktivitet og sosial kontakt på dei to institusjonane.
Dei har til dømes fått plantekassar og Petanquebane i hagen, der er komen lydanlegg som kan brukast både inne og ute, og det er elektriske passasjersykklar (Rickshaw) . Har du lyst å bidra til at dei eldre på disse to institusjonane får fleire kjekke opplevingar? 

Meld deg til Margunn på Frivilligsentralen tlf 90018404

Flere aktiviteter

"Handyman /-women"

Frivilligsentralen i Stord vert kontakta av mange forskjellige lag og organisasjonar, samt enkeltmenneskjer som treng hjelp frå frivillige. Her under finn de ei liste over små oppdrag, som er meldt inn fra enkeltpersonar og som me har ledig til ei kvar tid. Er det noko her du kunne tenkje deg å gjere? Her under finn de ei liste over små oppdrag som me har ledig til ei kvar tid. Er det noko her du kunne tenkje deg å gjere? Registrer deg som frivillig og skriv i kommentarfeltet kva oppdrag du kan tenkje deg å ta på deg. Registreringskjema finn du her: http://stord.frivilligsentral.no/registrer-deg-som-frivillig/ Registrer deg som frivillig og skriv i kommentarfeltet kva oppdrag du kan tenkje deg å ta på deg. Registreringskjema finn du her: http://stord.frivilligsentral.no/registrer-deg-som-frivillig/

2024 © Stord Frivilligsentral