Torsdag 26 Mars
kl. 11:00 - 13:30 Eldretreff Buneset 8, Sagvåg
Tilrettelagt fritid driv i samarbeid med frivillige treff for eldre to stadar i kommunen. Det eine er i Sagvåg (Buneset 9) og det andre er i Kultursenteret i kjellaren i Stord Kulturhus.

Tilbodet kostar kr. 50,- kvar gong. Dette inkluderer eit lett måltid, kaffi/te og aktivitetar som til dømes ein runde med bingo.

 Det er fint om deltakarane etter kvart tek med småting til bingogevinstar.

Når det gjeld transport må kvar enkelt syta for og kosta transporten til/frå treffet sjølv.

Er dette noko for deg? Ta i så fall kontakt med Margunn (telefon 900 18 404) og meld deg på.

Her finn du Buneset 8. 

2020 © Frivilligsentralen i Stord