PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Treng du frivillige?

Dei frivillige er i alle aldrar og med vidt forskjellig bakgrunn.
Kva du treng hjelp til veit du best sjølv.

Eksemplar på oppgåvar kan vere:

- Turven
- Å gå på kino/teater eller lignande med nokon
- Besøksven (gjennom Røde kors)
- Praktiske oppgåvar som t.d. lett hagestell eller handlehjelp, m.m
- Følgjehjelp til sjukehus, lege, frisøren, banken eller lignande
- Lære data / datahjelp
- Strøsand (samarbeid med kirkens bymisjon)

Kontakt oss, for meir informasjon om kva frivillige aktivitetar me har.

Garanti

Sidan alle jobbar frivillig kan me IKKJE garantera at alle får den hjelpa dei ber om.
Men me garanterar at me skal gjere så godt me kan.
Husk at dei frivillige er vanlege menneskjer som ikkje nødvendigvis har ei kompetanse på det dei skal hjelpa med.

Enkelte jobbar som utgjer ein fare for dei frivillige, må me desverre sei nei til. T.d. å  klatre høgt opp under mønar eller opp på  eit tak og lignande.

Alt utstyr som  den frivillige må bruka, må brukaren sjølv skaffa.

Taushetsplikt

Alle dei frivillige er underlagt taushetsplikt.

Målgruppe

Målgruppa er alle innbyggjare som ynskjer den hjelp som Frivilligsentralen kan tilby.

 

  • Kven treng hjelp/frivillige?