PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Frivilligsentralen koordinerar TV-aksjonen på Stord

TV-aksjonen 2017 går til UNICEF-aksjonen «Læring i krig». Pengane skal gje born i krigs- og katastrofeområder ei betre framtid gjennom utdanning. 


UNICEF ønskjer å nytte midlane frå TV-aksjonen i Syria, Sør-Sudan, Mali, Pakistan og Columbia. 

Les meir om TV-akjsonen 2017 hjå UNICEF: https://www.unicef.no/nyheter/24377/tv-aksjon-2017

Har du lyst til å vere bøsseberar?
Me treng heile 270 bøsseberarar i Stord Kommune. 

Meld deg som bøsseberar her

 

Lag og organisasjonar oppfordrast til å delta på dette som er verdas største dugnad!

Stord kommune er delt inn i mange rodar/områder som me terng bøsseberarar til, her ynskjer me gjerne at lag og organisasjonar melder si interesse for å dekkje eit område med sine medlem. Kontakt frivilligsentralen for å få tildelt eit område òg for melde opp kor mange bøsseberarer de kan stille med.

Følg med på aktivitetar kring TV-askjonen på Stord på facebooksida vår her: https://www.facebook.com/tvaksjonenstord/

 

Informasjon til skular og elevar

Ler om krig og konflikt:

Dei siste åra har mange born flykta til Norege, men kva flyktar dei frå?
Kva betyr krig og konflikt? Og ikkje minst, korleis snakkar vi om det?
TV-aksjonen tilbyr et gratis undervisningsopplegg tilpassa kvart enkelt skuletrinn.

Les meir om dette her: http://blimed.no/skole/

epostsignatur-1-hvert-barn-er-en-mulighet.jpg