PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Aktivitetar i lagshuset Gruva 5, samt informasjon om behov for frivillige

mental helse.jpg

Mental Helse Stord har ope lagshus i Gruva 5 (Litlabø) kvar torsdag fra kl. 17 til 19, heile året.

Me har enkel servering i koslige lokaler.

Faste aktiviteter:

  • Dugnad hus/hage
  • Sosial samling med arbeid ein sjølv har lyst til å gjera (handarbeid, maling, kortlaging osv.)
  • Møtestad for å sittje å prata og verta kjende


Ein treng verken vera medlem, eller er/har vore psykisk sjuk for å delta/komma på desse torsdagane.
Gruva 5 er eit ope hus for alle!

Ope hus i Gruva 5 (Litlabø)

Søndag 1. mai, kl 12:00 til 15:00, inviterar Gruva 5 til ope hus!
Tannhelsetjenstens kompetansesenter vest/Hordaland vil vera til stades på denne dagen.
Tema for dei er:Tannhelse og tannbehandling for personar som har psykisk lidning.

Alle velkomne!

Enkel servering


Behov for Frivillige

Kvar torsdag har me behov for frivillige til å vera med å styre aktivitetane.
Ein må kunna snakka med folk, ikkje ha fordommer av noko slag og vera villig til å ta i eit tak!
Me driv huset på dugnad, og me er ofte dei samme som held huset ope kvar torsdagm me set difor svært pris på å få fleire på laget.

Meld deg som frivillig anten via frivilligsentralen her, eller ta direkte kontakt med Geir Isdal i Mental Helse Stord på tlf.: 466 51 332