PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Frivillig til kreftforeningens tilbod for born og unge pårørande

born.jpg

Treffpunkt er ein møteplass for born og unge som har nokon i familien med kreft, anna alvorlig sykdom eller som er døde.
På Treffpunkt får dei møte andre i ein liknande situasjon. Ein Treffpunktsamling inneheld samtale, aktivitet og eit måltid.

Me trenger frivillige til å:

  • Planlegge tilbodet med resten av teamet
  • Organisere måltid
  • Organisere leik og samtale

Kva tid?

Kvar 14 dag, kveldstid

Kor?

Leirvik, Hordaland

Korleis organiseres oppgåvene?

Som frivillig på Treffpunkt inngår du i eit team av frivillige som har fått opplæring til å drive tilbodet.
Som frivillig på Treffpunkt planlegg og arrangerer du tilbodet eit halvt år om gongen. Det er alltid meiningsfylt å vere med som frivillig.

Kven ser me etter?

Som frivillig må du ha interesse for og erfaring med arbeid med born og unge. Du skal vere ein trygg vaksen person i møte med born i ein sårbar livssituasjon.
Det er ønskjeleg at du som frivillig kan vere med minst eitt år.

Meld deg som frivillig her - merk innmeldinga med Kreftforeninga, born og unge

Krav:

 

Me har også andre oppdrag frå kreftforeninga, les meir her om Temakafe