PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Vil du vera frivillig til temakafe for kreftramma, pårørande og etterlatne?

temakafe.jpg

Me trenger frivillige til å:

  • Ta i mot folk på ein god måte
  • Legge til rette for enkel, sunn servering
  • Legg til rette for gode samtalar
  • Vere med å planlegge program og innhald
  • Kontakt med foredragshaldarar og markedsføring
  • Evaluere og vidareutvikle tilbodet

Kva tid?

Kveldstid en gang i månaden

Kvar?

Leirvik, Hordaland

Korleis organiseres oppgåvene?

Det skal bygges ei gruppe på rundt 6-8 frivillige som skal drive tilbodet saman. Oppstart til hausten. Ein i gruppa skal fungere som leiar for tilbodet lokalt.
Den frivillige gruppa skal sørge for bevertning på kvar Temakafe, innhald i programmet og sørge for gode møter med gjestene.

Kven ser me etter?

Som frivillig på temakafé må du like å møte nye mennesker, og kunne være en trygg voksen person som møter mennesker i ulike situasjoner.
Vi trenger deg som er med på å ta ansvar for å planlegge og gjennomføre temakafe, og samarbeide godt med den frivillige gruppen.

Meld deg som frivillig her - merk registreringa med : Temakafe kreftforeninga

Krav:

  • Må gjennom opplæring
  • Over 18 år

Meir om oppdraget:

Ta kontakt med oss for spørsmål.
Me kan møtas til samtale i starten av juni for å bli bedre kjent.
Du vil få god opplæring og oppfølging fra Kreftforeningen.

 

Me har også andre oppdrag frå kreftforeninga, les meir om : Tilbod til born og unge pårørande