PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Aktivitetsvenn

Kan du setje av to til fire timar kvar månad til å være saman med ein person med demens?
Då kan du verte aktivitetsvenn!

Nasjonalforeningen Stord/Fitjar demensforening,
Stord Frivilligsentral og Stord kommune inviterer til kurs for aktivitetsvenner.

Dato: 5. og 12. april - 16
Tid: kl 18 - 21
Stad: Kantina på Backertunet, 3.etg inng.Nav
Påmeldingsfrist: 1.april - 16

Demensforeningen

 

 

Kurs for Aktivitetsvenner

Kurset går over  seks timar, og vert arrangert to kveldar i april.

 På  kurset lærer du meir om:

-     Aktivitetsvenn og frivilligheit
-     Nasjonalforeningen for folkehelsen
-     Rolla som frivillig
-     Demenssjukdomar
-     Kommunikasjon med personer med demens

 
Ta kontakt for spørsmål og påmelding til kurset:

Stord og Fitjar demensforening:
Navn – tlf.:  Liv Astrid Fylkesnes , 93 42 97 39
E-post:  lafylkes@hotmail.com
Kontaktperson i Nasjonalforeningen Stord og Fitjar demensforeining.

Frivilligsentralen i Stord
Navn – tlf.: Nina Lovise Langeland, 90 73 70 62
e-post: Frivillig@stord.kommune.no
Dagleg leiar Frivilligsentralen i Stord

Aktivitetsvenn er eit tilbod i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen.
Nasjonalforeningen for folkehelsen er ein frivillig organisasjon som jobbar med demens og hjarte- og karsjukdom gjennom førebygging, lokalt arbeid,
politisk påverkingsarbeid og støtte til forsking.
Nasjonalforeningen er interesseorganisasjon for personar med demens og deira pårørande.
Vårt arbeid vert finansiert med innsamla midlar og gåver.
For meir informasjon om Nasjonalforeningen for folkehelsen, sjå: www.nasjonalforeningen.no

Påmeldingskjema og informasjon